Wywiadówka

W czwartek, 25 stycznia, o godzinie 17:00 odbędzie się w naszej szkole wywiadówka dotycząca klasyfikacji śródrocznej uczniów.

           

Film promujący Zespół Szkół w Racławówce