Zespół Szkół w Racławówce to placówka zapewniająca uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne co potwierdzają uczniowie, ich rodzice oraz różni partnerzy szkoły i co zostało zauważone i wysoko ocenione przez wizytatorów Kuratorium Oświaty.

Działania szkoły, które przekładają się na zapewnienie uczniom bezpieczeństwa to: współpraca z policją, strażą miejską, strażą pożarną. Systematycznie przeprowadzane są pogadanki na temat tego, co to jest demoralizacja, jakich zagrożeń powinni się uczniowie wystrzegać, odpowiedzialności osób nieletnich, jakie mają prawa, jakie zachowania uznaje się za przestępcze. Szkoła zaprasza funkcjonariuszy na rozmowy prewencyjne.

Bezpieczeństwu uczniów w szkole służy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, dyżury nauczycieli. Szatnie podczas zajęć są zamykane, są boksy dla dwóch klas, uczniów obowiązuje zmiana obuwia, klasy na przerwie również są zamykane.

Wyposażenie sal posiada atest, odbywają się przeglądy techniczne, przeciwpożarowe, komisja ocenia stan bezpieczeństwa szkoły dwa razy  w ciągu roku.

Podczas wycieczek sprawdzany jest stan techniczny autokaru przez policję.

Najmłodsi uczniowie ubierają na wyjścia kamizelki odblaskowe, na każdy wyjazd, zawody, wymagane są zezwolenia od rodziców.

Bezpieczeństwo, to również dbałość o zdrowie – dzieci otrzymują mleko, zdrowe owoce, w ramach zajęć technicznych przygotowują zdrowe posiłki.

Organizowany jest corocznie Tydzień Zdrowej Szkoły, odbywają się konkursy, pogadanki i różne akcje, mające na celu tworzenie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, kształtujące postawy zgodne z wartościami i normami przyjętymi w placówce i tworzące klimat sprzyjający uczeniu się.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

           

Film promujący Zespół Szkół w Racławówce

Odwiedziło nas

Wczoraj 34

W ostatnim tygodniu 34

W tym miesiącu 946

Wszystkich 95413

Odwiedź nas na:

Galeria zdjęć

Ważne linki