Zespół Szkół w Racławówce jest placówką o długoletniej tradycji. W 2006r. obchodziliśmy rocznicę 100 - lecia wybudowania nowego murowanego budynku szkoły, który przetrwał do dziś. Od początku swego istnienia szkoła miała duży wpływ na życie społeczności lokalnej. Była - i nadal jest - centrum wydarzeń społecznych, kulturalnych i sportowych. Integruje działania nie tylko uczniów, ich rodziców, nauczycieli, ale także lokalnych instytucji i organizacji. Dzięki tej współpracy budynek szkoły był rozbudowywany, a obecnie zmodernizowany i bardzo nowoczesny. Placówka w Racławówce jest szkołą publiczną, mieszczącą się w gminie Boguchwała w woj. podkarpackim, a obejmującą swym zasięgiem terytorialnym i obwodem uczniowskim obszar: miejscowość Racławówka dla Szkoły Podstawowej oraz miejscowości Nosówka, Kielanówka, Racławówka i Wola Zgłobieńska dla Gimnazjum. Do naszej szkoły uczęszczają również często dzieci i młodzież z Niechobrza oraz Zgłobnia. Aktualna liczba uczniów w szkole to 243, w tym 110 - Szkoła Podstawowa i 133 - Gimnazjum.

Szkoła ma znakomite warunki lokalowe, lokalizacja jest dogodna zarówno dla dzieci, jak ich rodziców, a jego otoczenie ogrodzone, zadbane i monitorowane przez cała dobę. Placówka znajduje się z dala od dróg szybkiego ruchu, a wyróżniają  ją: racjonalnie zaplanowane nasadzenia zieleni, mała architektura (ławeczki, plac zabaw) oraz dobrze rozmieszczone chodniki i parkingi przed szkołą.

Baza dydaktyczna i sportowa placówki jest nieustannie wzbogacana. Powstały boiska do koszykówki, plażowej piłki siatkowej oraz wielofunkcyjne boisko ze sztucznej trawy typu - Orlik do gry w piłkę siatkową, piłkę ręczną i piłkę nożną. Jest również pełnowymiarowa sala gimnastyczna, która posiada pełne zaplecze wraz z siłownią. Dzieci  uczą się w klasach dobrze wyposażonych w pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny (komputery, projektory multimedialne, tablice interaktywne). Posiadamy pracownię komputerową oraz nowoczesne laboratorium językowe. Uczniowie mogą korzystać również  ze stołówki, biblioteki oraz świetnie wyposażonej  świetlicy, czynnej od wcześnych godzin porannych i placu zabaw dla najmłodszych.

Szkołę wyróżnia w środowisku bardzo wysoki poziom nauczania, o czym świadczą bardzo dobre wyniki Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasisty oraz sprawdzianu zewnętrznego po klasie VI Szkoły Podstawowej. Co roku średni wynik szkoły uzyskiwany przez szóstoklasistów jest znacznie wyższy od średniego wyniku w gminie Boguchwała, powiecie rzeszowskim, a także województwie podkarpackim. W ostatnich trzech latach wyniki na sprawdzianie w VI klasie sytuują się na równym, bardzo wysokim poziomie -  jest to 8 stanin!

W dziedzinie dydaktyki w Gimnazjum szkoła może pochwalić się udziałem w wielu konkursach. Olimpiady przedmiotowe organizowane przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zaowocowały finalistami i laureatami m. in. z j. niemieckiego. Uczniowie osiągają również sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Placówka w Racławówce zapewnia bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, działa w niej Szkolne Koło Turystyczno Krajoznawcze „TREP”, Uczniowski Klub Sportowy "Tajfun", Stowarzyszenie Sportowo Turystyczne "Lubcza", Kółko Teatralne, Szkolny Klub Narciarski, Sekcja Bokserska, Szkolne Koło "Caritas", Szkolne Koło Patriotyczne oraz Przedmiotowe Kółka Zainteresowań.

Placówkę cechuje również wysoki poziom bezpieczeństwa przebywających w niej dzieci, co niewątpliwie jest związane z małą liczbą uczniów w klasach, pełnieniem dyżurów przez nauczycieli, monitoringiem oraz dobrą znajomością środowiska lokalnego.

Atrakcją dla uczniów są wymiany międzynarodowe. Szkoła od lat współpracuje ze szkołą partnerską we Vranovie nad Toplou na Słowacji, uczestniczy także w projektach międzynarodowych Gminy Boguchwała i wycieczkach do Bystrzyczy w Czechach i Sniny na Słowacji. W latach 2006 - 2014 zorganizowaliśmy kilkanaście tego typu wycieczek dla naszych uczniów i już planujemy kolejne.

Podsumowując, stwierdzić należy, że Zespół Szkół w Racławówce to nowoczesna placówka, która cieszy się dobrą opinią w środowisku, zarówno ze względu na warunki bazowe, jak również wysoki poziom realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz podkreślić to, że nasi absolwenci wybierają najlepsze szkoły w późniejszym etapie edukacyjnym.

 


W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

           

Film promujący Zespół Szkół w Racławówce

Odwiedziło nas

Wczoraj 34

W ostatnim tygodniu 34

W tym miesiącu 946

Wszystkich 95413

Odwiedź nas na:

Galeria zdjęć

Ważne linki